تعویض پمپ دستگاه تصفیه آب

طرز کار و نشانه های خرابی پمپ دستگاه تصفیه آب

/signs-water-purifier-pump-failure

پمپ‌های استفاده شده در دستگاه‌های تصفیه آب معمولاً جزء مهمی از فرایند تصفیه هستند. آن‌ها برای منتقل کردن آب به سیستم‌های تصفیه‌گر یا از آن‌ها به عنوان قسمتی از فرایند تصفیه استفاده می‌شوند.