قطع منبع آب: قبل از هر کاری، منبع آب را به دستگاه تصفیه آب خاموش کنید. این کار باعث می‌شود آب به شیر نرسد و به شما امکان تعویض را فراهم کند.

  1. تخلیه آب موجود در لوله: برای خالی کردن آب موجود در لوله، شیر را باز کنید تا آب کاملاً خارج شود.
  2. گشودن پیچ‌ها: برخی از شیرهای سینک دارای پیچ‌های مخفی در بخش‌های پایینی هستند. با استفاده از ابزار مناسب، این پیچ‌ها را باز کنید تا به شیر دسترسی پیدا کنید.
  3. تعویض شیر: شیر قبلی را با یک شیر جدید جایگزین کنید. قبل از نصب شیر جدید، اطمینان حاصل کنید که شیر جدید با شیر قبلی سازگاری دارد و اندازه‌ها و مدل آن منطبق است.
  4. بستن پیچ‌ها و تست شیر: پیچ‌ها را باز بسته و سپس منبع آب را دوباره روشن کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ نشتی یا خرابی در شیر جدید رخ نداده است و همه چیز به درستی کار می‌کند.

اگر احساس می‌کنید قادر به انجام این کار نیستید یا نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، بهتر است یک تکنسین متخصص را به کمک بخوانید تا این کار را انجام دهد.

چک کردن و بررسی شیر بر روی دستگاه تصفیه آب ممکن است به علت چند دلیل باشد:

  1. نشتی آب: گاهی اوقات شیرهای آب ممکن است با گذشت زمان نشتی کنند. چک کردن آیا شیر به درستی بسته می‌شود و هیچ نشتی‌ای وجود ندارد مهم است تا از اسراف آب یا خرابی‌های احتمالی جلوگیری شود.
  2. کیفیت آب: در صورتی که کیفیت آب به نحوی تغییر کرده باشد، ممکن است تصمیم به ایجاد تغییرات در دستگاه یا انجام چک‌آپ در شیرها برای بررسی مجدد وضعیت آب گرفته شود.
  3. نگهداری و تعویض: برخی از دستگاه‌های تصفیه آب ممکن است نیاز به نگهداری داشته باشند و شیرهای آن‌ها باید دوره‌های معینی تعویض شوند. چک کردن شیرها برای اطمینان از وضعیت سالم آنها در فرآیند تصفیه آب اهمیت دارد.
  4. کارکرد صحیح دستگاه: برخی از مدل‌های دستگاه‌های تصفیه آب ممکن است به منظور بررسی عملکرد صحیح دستگاه، چک شدن شیرها را دستور دهند تا از اینکه آب به درستی از آنها جاری می‌شود اطمینان حاصل شود.

به طور کلی، چک کردن شیرها بر روی دستگاه تصفیه آب جزء فعالیت‌هایی است که می‌تواند به حفظ و بهبود عملکرد دستگاه و کیفیت آب تصفیه شده کمک کند