آب خنثی

چگونه آب را قلیایی کنیم

/ph-level-in-drinking-water

یکی از راه های سالم ماندن حفظ تعادل pH و غلبه بر اسیدیته است. منظور از pH قدرت و یا اساساً اندازه گیری غلظت یون های هیدروژن است. مقدار pH محلول اسیدی یا بازی،قلیایی را در مقیاس 0 تا 14 اندازه گیری می کنند.منظور از مقدار pH 7 یعنی آب خنثی، مقدار pH زیر 7 یعنی آب اسیدی است و اگر pH بالای 7 باشد یعنی آب خاصیت بازی یا قلیایی دارد.مقدار pH آب قلیایی به طور کلی بین عدد 8 تا 9 است، pH آب استاندارد عدد 7 است و آب معمولی شیر معمولاً دارای همین مقدار می باشد که به آن ، مقدار pH خنثی هم می گویند.