خنثی کننده های Ph

آشنایی با سیستم های خنثی کننده pH

/understanding-ph-neutralizer-systems

آب اسیدی، لوله‌کشی و تجهیزات مبتنی بر آب خانه را خراب می‌کند و در نتیجه باعث نشتی، خوردگی و کاهش قابل توجه عمر دستگاه می‌شود. خنثی کننده pH با این مشکلات مبارزه می کند و به جلوگیری از مشکلات سلامتی مرتبط با آب اسیدی کمک می کند.