کرونا

چگونه می توان از بیماری ویروس کرونا جدید جلوگیری کرد؟

/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3

شیوع ویروس های کرونا به عنوان یک چالش برای سلامت جهانی همچنان باقی مانده است.این ویروس نو ظهور به بسیاری از کشورهای جهان مانند ایران ، ژاپن ، کره ، آلمان ، فرانسه و ایالات متحده سرایت کرده اند.